LED شهری کیان

سلام خدمت شما دوستان عزیز و خیر مقدم به دوستان جدید .

در اینجا به مفهموم IP میپردازیم .

مفهوم IP:

بر اساس استاندار(IEC60529i) برای نفوذپذیری اجسام یک ضریب تعریف میشود به نام IP که مخفف عبارت (Ingress ProtectionO) به معنی ضریب نفوذ پذیری میباشد .

سلام خدمت شما دوستان عزیز و خیر مقدم به دوستان جدید .

در اینجا به مفهموم IP میپردازیم .

مفهوم IP:

بر اساس استاندار(IEC60529i) برای نفوذپذیری اجسام یک ضریب تعریف میشود به نام IP که مخفف عبارت (Ingress ProtectionO) به معنی ضریب نفوذ پذیری میباشد .

به این معنا که هر جسم در برابر نفوذ ذرات مایع و جامد و گرد و غبار و ...

از خود یک عدد دو رقمی مشخص میکنند و هر چقدر این عدد بیشتر باشد به این معنی است که آن وسیله کیپ تر و حفاظت بهتری نسبت به ذرات دارد.

این عدد دو رقمی در رقم یکان مشخص کننده نفوذ پذیری در برابر مایع و در رقم دهگان به معنای میزان نفوذ پذیری در برابر اجسام جامد و گردو غبار است .


تصاویر این صفحه
تنظیمات

مطالب مرتبط


    این پرونده را به اشتراک بگزارید :

    Facebook Twitter Google LinkedIn